Fördelarna med Xlbox 

Är du hantverkare eller servicetekniker och utgår från bilen? Då kan vi hjälpa dig att arbeta enklare och mer effektivt.

Hantverkare såsom elektriker, snickare, rörmokare lägger väldigt mycket av sin arbetstid på att bära och transportera material och verktyg från bilen in till arbetsplatsen. Även inne på arbetsplatsen (tex inne på en byggarbetsplats eller industri) bärs material och verktyg långa sträckor. Det händer ofta att man jobbar på flera platser under dagen och därför måste bära med sig sina grejer till det nya stället. Ofta får man gå flera gånger för att få med sig alla verktyg och material. En hantverkare som jobbar med tex industriservice kanske jobbar på flera olika industrier under dagen och måste därför lasta in verktygen och materialet i bilen för att förflytta sig till nästa ställe. Ofta får man inte med sig allt man behöver och därför får man gå flera gånger mellan bil och arbetsplats. Detta tar tid och kostar mycket pengar.

Arbetsskador/Ergonomi

Det sliter också på kroppen. Ofta är det tungt och otympligt att bära och över tid resulterar det i arbetsskador. Arbetsskador medför stora kostnader för både individen och företaget. En bilinredning är bra för att transportera verktyg och material i bilen men hjälper föga när man har parkerat bilen och ska ha med sig verktyg och material in till arbetsplatsen. Det är på arbetsplatsen man vill ha koll på vilka verktyg man har med sig och vilket material man har. Om det ligger kvar i bilen går det tid till att springa och hämta.

Svinn och stölder

Svinn och letande efter material och verktyg är också en stor kostnad. Om inte var sak har sin plats finns risken att man under dagen sprider ut och glömmer verktyg och material. Svinn av verktyg är en stor kostnad för byggföretagen.

Xlbox effektivitet

Med Xlbox produkter blir livet enklare. Xlbox är ett innovativt företag som utvecklar produkter som effektiviserar och förenklar arbetet för hantverkare. Vi jobbar alltid nära våra kunder och utvecklar alltid våra produkter tillsammans med våra kunder. Detta gör att slutresultatet blir enastående. Med stor erfarenhet från industrin och produktionslinor strävar vi mot att göra varje vardagsmoment smidigare och effektivare. Det är de små enkla momenten som blivit vardag där dom största tidsvinsterna kan göras. Vi löser traditionella problem som blivit vardag och nya problem som kan uppstå när utvecklingen går framåt. Xlbox jobbar för att göra service och byggbranschen effektivare och vi har en stark vilja att förändra och förbättra.

År 2019 lanserade vi vår världsnyhet Xlbox Edge S. Plötsligt blev livet enklare för alla som använder arbetsbil i arbetet. Parkera bilen och rulla enkelt med dig dina verktyg och ditt material in till platsen där arbetet skall utföras. Med Xlbox Edge S får du både en bilinredning och en smidig vagn till arbetsplatsen. Du får med dig alla verktyg du använder dagligen och även material vilket gör att du sparar väldigt mycket tid. Med ett enkelt klick lossar du vagnen från adaptern i bilen och har allt med dig som du behöver för att utföra arbetet. Dessutom har du möjlighet att plocka ur vagnen och få en större yta i bilen om du skulle behöva köra något större material i bilen. Xlbox Edge S har extremt låg egenvikt och är byggd för att enkelt ta sig igenom dörrar och trånga passager. Med flexibel inredning får varje verktyg sin plats i boxen. Det blir enkelt att hålla ordning och reda och lätt att se om något saknas. Du kan planera dagen och fylla vagnen med det material som behövs. Med våra smarta tillbehör kan du ladda batterier samtidigt som vagnen är låst. Både i bilen och på arbetsplatsen. När arbetsdagen är slut rullar du enkelt med dig xlboxen till bilen och låser fast den i låsadaptern i bilen. Redo för en ny dag.

Xlbox Arbetsskador/Ergonomi

Med lång erfarenhet av utveckling av produkter i sjukhusmiljö har vi stort kunnande om ergonomi. Köper du en produkt av xlbox så är den ergonomiskt säker. Som hantverkare är man ofta i rörelse och man jobbar med kroppen vilket är bra i ett alltför stillasittande samhälle. Xlbox strävar efter att få bort de moment som kan skapa arbetsskador på sikt. Tex bärande av otympliga saker, felaktiga lyft mm. Xlbox strävar efter att minimera risken för arbetsskador. Med våra produkter slipper du bära dina verktyg och material och kan lägga krutet på arbetet som skall utföras.

Xlbox Svinn och stölder

Xlbox strävar efter möjligheten att hålla ordning och att få rätt sak på rätt plats. I våra produkter som har ett brett utbud av tillbehör kan du skräddarsy din inredning så att den passar just dig och dina verktyg. Du kan planera vagnen så att de verktyg du använder mest är lättåtkomliga och du får en överblick så att du lätt kan se om något verktyg skulle saknas. Du kan tex ladda dina batterier med vagnen låst så att inte jobbarkompisen kommer och lånar ett fulladdat batteri när just du behöver det.

Xlbox Omarbeten

Xlbox produkter är designade för att var skonsamma mot omgivningen. De är lätta för att vara smidiga att förflytta men är också tillverkade i material som inte gör märken eller skador på väggar eller dörrlister. Allt för att slippa omarbeten som är tidsödande.

Xlbox Hållbarhet

Xlbox produkter är gjorda för att hålla över tid i en tuff miljö. Med ett starkt och lätt chassi. Stryktålig plast och punkteringsfria hjul som inte gör märken i golv. Vi har självklart valt punkteringsfria hjul. För vem har tid att laga en punktering på en vagn?

Xlbox Svensktillverkad

Vi har valt att tillverka våra produkter i Småland i Sverige. Vi uppskattar närheten och kvalitén hos våra leverantörer. Att få rätt detalj i rätt tid. Vi försöker att minimera påverkan på miljön genom att hålla nere frakterna. Köper du en produkt av oss gör du ett klokt val miljömässigt.

Xlbox Design

Vi tycker att funktionalitet och ergonomi är väldigt viktigt, men vi tycker också det är viktigt att våra produkter ger ett professionellt intryck. Vi vill att era kunder skall se att det kommer professionell hantverkare med ordning och reda. Med en produkt från oss kommer du göra ett bra inryck hos dina kunder.

Rent konkret så handlar det om att man ska effektivisera arbetet på ett företag, minska avfall och få bort att som ändå är ett slöseri av resurser.

En viktig kostnad för byggföretagen är hanteringen av material på byggarbetsplatsen, internhanteringen. Forskning visar att ca 30-35 % av produktionskostnaden på en byggarbetsplats är slöseri vilket innebär uteblivet mervärde för kunden.

En betydande del av detta slöseri är aktiviteter knutna till internhanteringen av material. Slöseriet kan visa sig i form av stillastående maskiner, väntan, materialspill, stölder, skador, produktionsstörningar, försäkringar, kapitalbindning, kontroller samt kostnader för förtidspensionering och rehabilitering.

Detta är exempel på både dolda och synliga kostnader som har identifierats på byggarbetsplatser. Dessa kostnader kan alla knytas till hantering av material på byggarbetsplatsen på ett eller annat sätt. Att minska dessa kostnader är ett steg i rätt riktning till ett billigare byggande (McGrath and Anderson, 2000; Ferguson et al, 1995; Fox et al, 2002; Josephson & Saukkariipi, 2005).

Lean – från slöseri till värdeskapande verksamhet!

Lean är ett sätt att tänka – Att tänka ut möjligheter att eliminera slöseri på ett sätt som förbättrar verksamhetens effektivitet. Ett sätt att arbeta med fokus på värdeskapande produktion, dvs. att undvika allt slöseri som inte bidrar till att skapa kundvärde.

Med Lean orienterar företagsverksamhet sig mot det som ger mer kundvärde och som eliminerar slöseri som överproduktion, väntan, kvalitetsbrister, lager, transporter, onödiga arbetsmoment och rörelser.

Tid är pengar – Med ett lyckat Lean Production införande kan verksamheter orientera sig mer mot det som ökar kundvärdet och eliminerar slöseri. Många företag som tidigt insett fördelar med Lean filosofin och som arbetar efter det tankesättet idag, har redan börjat plocka ”LEAN frukter”.

Många företag har reducerat sina kostnader rejält, blivit mer effektiva, lönsamma och konkurrenskraftiga, samt fått friskare och nöjdare medarbetare. Lean Production ger stora effekter på kort tid.

7 saker i en produktion man bör undvika enligt lean:

5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden utvecklades ursprungligen hos Toyota. I svensk tappning brukar de fem essen uttydas:

1. Sortera

Man Börjar med att bestämma sig för ett arbetsmoment som 5-S ska implementeras på. Granska alla arbetsuppgifter och vanor på arbetsplatsen. Inventera därefter alla hjälpmedel och utrustning som används i det dagliga arbetet. Sortera ut dessa efter användnings frekvens, och sortera ut de som inte behöver användas. Förvara och arkivera det som har en central betydelse för det framtida arbetet i organisationen (Liker, 2009; Peterson & Smith, 1998).

2. Strukturera

Nästa del i 5S handlar om att strukturera det som ska användas, så att det är placerat på det bästa tänkbara stället så att alla som behöver verktyg och maskiner snabbt och enkelt kan hitta igen det som behövs.
Personliga verktygslådor är bannlysta (Liker, 2009; Peterson & Smith, 1998).

3. Städa, ordning på arbetsplatsen

Genomför en noggrann städning av arbetsplatsen och bibehåll ordningen framöver. Ta fotografier och bildbevis på hur det ser ut när allt är i ordning. På detta sätt så de anställda blir motiverade, och därför självmant upprätthåller ordningen. Var trogen och följ rutinerna och ansvarsområdena (Peterson & Smith, 1998). Urskilj de utgångspunkterna där oredan äger rum och vidtag åtgärder med dessa. Utför förbättringar inom arbetsergonomin och arbetsplatsanpassningar, så anställda mår och trivs bättre på arbetsplatsen. Framställ rutiner och ansvarsområden så de anställda känner sig delaktiga i arbetet för att hålla ordningen (Larsson, 2008; Peterson & Smith, 1998).

4. Standardisera/Stabilisera

Nu först, är det möjligt att utveckla det fjärde S:et, att standardisera, vilket är själva slutresultatet av ett 5S arbete. Att standardisera ett arbete är att välja den metod som är bäst lämpad för att utföra
ett arbetsmoment och se till så att alla gör så, att det blir standard. Viktigt att tänka på är dock, att det som är standard kontinuerligt ska utvärderas för att se om det finns andra sätt att göra saker på, som är ännu bättre. Finns det bättre sätt att arbeta på, så ska metoden bytas till det som visar sig vara bättre och som då blir den nya standarden (Liker, 2009; Peterson & Smith, 1998).

5. Skapa tradition och disciplin

Det sista S:et handlar om den ständiga förbättringen och fortvarigheten av den ordning som man skapat med de tidigare S:en. Alla anställda inom den berörda arbetsplatsen eller arbetsmomentet ska arbeta efter ochfölja grundreglerna för 5-S metoden. Utför regelbundna granskningar och kontroller av ordningen så att den upprätthålls. Genom att implementera och göra 5-S till företagskultur kommer det på sikt leda till att engagemanget och motivationen hos anställda ökar betydligt som i sin tur leder till effektivitet och minimering av muda i organisationen (Liker, 2009; Peterson & Smith, 1998).